<div align="center"> <h1>Moneetor - strona prywatna</h1> <h3>SETI, NASA, Pomoce naukowe, linki</h3> <p>SETI, NASA, astronomia, pomoce naukowe, Programy freeware</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.moneetor.mon.net.pl/index.php" rel="nofollow">www.moneetor.mon.net.pl/index.php</a></p> </div>